Lucrari Diploma Informatica | lucrari de licenta

Mar/16

28

Teme licenta Informatica si Cibernetica Economica

I
Aplicații pentru modelarea piețelor de capital (teoria haosului, teoria fractalilor)
Aplicații de e-jobs
Aplicații pentru organizația virtuală
Magazin virtual
Sisteme online de e-branding
Sisteme informatice de tip intranet
Aplcații de social media
Platforme web și mobile pentru telemedicină
Platforme și aplicații de e-learning și mobile learning
Comunitați virtuale profesionale
Biblioteci virtuale
Aplicații de internet marketing și mobile marketig
Aplicații de guvernare electronică, e-democrație și e-cetățean

II
Aplicatii Web de e-learning
Aplicatii mobile pentru afaceri
Aplicatii mobile pentru automatizarea locuintei
Aplicatii mobile destinate sistemului educational
Sisteme incorporate

III
Turism virtual ca o nouă mass media.
Administrarea centralizată a unei reţele de calculatoare.
Aplicaţii pentru educaţia asistată de calculator.
Aplicţii pentru sistemul de operare Android.
Utilizarea dispozitivelor mobile pentru informare în mediul accademic.
Aplicaţii Web: site, forum, portal, blog
Reţele virtuale private: Realizarea unui comerţ sigur prin Internet şi problema comunicaţiilor în cadrul întreprinderilor.
Strategii de afaceri şi studii de marketing pentru comerţul electronic.
Utilizarea cunoştinţelor IT pe Internet.
Proiectarea site-urilor Web pentru susţinerea comerţului electronic.
Utilizarea limbajului XML pentru organizarea unor baze de date distribuite.
Sisteme de encriptare pentru tranzacţii sigure pe Internet.
Implementări de aplicaţii pe maşini virtuale.
Conexiuni de mare viteză şi tehnologii de comunicaţie pentru Internet şi Intranet

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

«

»