Lucrari Diploma Informatica | lucrari de licenta

Mar/16

28

Teme informatica Titu Maiorescu

Comerț electronic

 Conceptul de comerț electronic: Introducere în comerțul electronic. Afaceri electronice
(e-business).
 Infrastructuri și aplicații ale comerțului electronic. Componente e-commerce și
amenințări de securitate. Etape de creare a site-urilor Web de comerț electronic. Testarea
aplicațiilor de e-comerț. Tehnici de branding, promovare și marketing
 Carduri de plata electronică: Carduri bancare clasice.
implementare a cardurilor bancare în România
 Tipuri de sisteme de plați electronice în internet. Protocolul SET.
 Studii de caz referitoare la plăți electronice.

Tehnologii Web

 Crearea paginilor web cu HTML
 JavaScript: elementele limbajului JavaScript
 Construirea documentelor XML: construirea documentelor XML şi importanţa
acestora; caracteristicile XML; construcţia prologului unui document XML; XML-ul ca
bază de date; stocarea documentelor în BLOB-uri;
 Definirea paginilor JSP: directive şi acţiuni standard; elemente de scripting; tag-uri
proprii.

Baze de date

 Construirea de diagrame entitate-relaţie
 Proiectarea modelului relaţional. Operatorii modelului relaţional
 Restricţii de integritate ale modelului relaţional
 Prelucrarea/evaluarea şi optimizarea cerinţelor
 Tehnica normalizării relaţiilor
 Limbajul SQL
 Limbaje relaţionale de definire şi manipulare a datelor
 Interogarea datelor
 Funcţii utilizate în interogări

Programare în Java
 Tipuri de date Java. Operatori;
 Definirea unui tip abstract de date în limajul Java. Crearea obiectelor;
 Extinderea claselor;
 Şiruri de caractere şi tablouri Java;
 Tratarea erorilor (Excepţii);
 Intrari şi ieşiri;
 Interfeţe şi clase interne;
 Fire de execuţie (Clasa Thread);
 Serializarea obiectelor.

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

«

»