Lucrari Diploma Informatica | lucrari de licenta

Mar/16

28

Informatica Craiova teme licenta

Tehnologii web

1. Crearea paginilor web utlizând limbajul (X)HTML
2. Formatarea paginilor Web prin intermediul stilurilor CSS (Cascading Style Sheets)
3. Limbajul XML (eXtended Markup Language)
4. Programarea aplicatiilor WEB. Limbajul PHP si JavaScript

Programare orientata obiect

1. Clase şi Obiecte in limbajul C++. Protecţia datelor şi funcţiilor membre.
2. Constructori si destructori in limbajul C++
3. Date şi funcţii membre statice in limbajul C++
4. Clase şi funcţii friend in limbajul C++
5. Supraîncărcarea operatorilor in limbajul C++
6. Moştenirea. Polimorfism – clase şi funcţii virtuale in limbajul C++

Fundamentele bazelor de date
1. Baze de date. Definitie, obiective, avantaje si arhitectura.
2. Modelul Entitate-Asociere(E-A)
3. Modelul relational al datelor.
4. Restrictii de integritate ale modelului relational al datelor
5. Algebra relationala. Definitie si operatori.
6. Calculul relational orientat pe tupluri si calculul relational orientat pe domenii
7. Dependente functionale (simple si multivoce)
8. Forme normale in baze de date. Normalizarea bazelor de date.
9. Limbajul Microsoft SQL Server

Retele de calculatoare

1. Modele ierahizate. Probleme de proiectare a nivelurilor. Interfețe și servicii. Relația
între servicii si protocoale. Standarde. Modele de referință. Modelul de referință ISOOSI.
Modelul de referință TCP/IP. Comparația cu modelul ISO-OSI
2. Nivelul fizic. Legea lui Shannon. Particularități ale diverselor medii fizice.
3. Nivelul legătură de date. Detectarea si corectarea erorilor. Controlul fluxului.
Protocoale elementare pentru legătura de date. Subnivelul de acces la mediu. Ethernet.
Dirijarea pachetelor la nivelul legătură de date. Switch-ul. Rețele virtuale (VLAN)
4. Nivelul rețea. Algoritmi de dirijare. Controlul congestiei. Nivelul rețea în Internet.
Protocolul IP. Adrese IP. IPv6. Protocolul ICMP. Configurare prin DHCP. Protocolul
ARP
5. Nivelul transport. Serviciile oferite de nivelul transport. Primitive de comunicație.
Protocoalele nivelului transport. Socluri de comunicație.
6. Nivelul aplicație. Sistemul numelor de domenii (DNS)
7. Securizarea rețelelor de calculatoare. Firewall-uri. Modele de securitate

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

«