Lucrari Diploma Informatica | lucrari de licenta

CAT | Diverse

Mar/16

28

Informatica Craiova teme licenta

Tehnologii web

1. Crearea paginilor web utlizând limbajul (X)HTML
2. Formatarea paginilor Web prin intermediul stilurilor CSS (Cascading Style Sheets)
3. Limbajul XML (eXtended Markup Language)
4. Programarea aplicatiilor WEB. Limbajul PHP si JavaScript

Programare orientata obiect

1. Clase şi Obiecte in limbajul C++. Protecţia datelor şi funcţiilor membre.
2. Constructori si destructori in limbajul C++
3. Date şi funcţii membre statice in limbajul C++
4. Clase şi funcţii friend in limbajul C++
5. Supraîncărcarea operatorilor in limbajul C++
6. Moştenirea. Polimorfism – clase şi funcţii virtuale in limbajul C++

Fundamentele bazelor de date
1. Baze de date. Definitie, obiective, avantaje si arhitectura.
2. Modelul Entitate-Asociere(E-A)
3. Modelul relational al datelor.
4. Restrictii de integritate ale modelului relational al datelor
5. Algebra relationala. Definitie si operatori.
6. Calculul relational orientat pe tupluri si calculul relational orientat pe domenii
7. Dependente functionale (simple si multivoce)
8. Forme normale in baze de date. Normalizarea bazelor de date.
9. Limbajul Microsoft SQL Server

Retele de calculatoare

1. Modele ierahizate. Probleme de proiectare a nivelurilor. Interfețe și servicii. Relația
între servicii si protocoale. Standarde. Modele de referință. Modelul de referință ISOOSI.
Modelul de referință TCP/IP. Comparația cu modelul ISO-OSI
2. Nivelul fizic. Legea lui Shannon. Particularități ale diverselor medii fizice.
3. Nivelul legătură de date. Detectarea si corectarea erorilor. Controlul fluxului.
Protocoale elementare pentru legătura de date. Subnivelul de acces la mediu. Ethernet.
Dirijarea pachetelor la nivelul legătură de date. Switch-ul. Rețele virtuale (VLAN)
4. Nivelul rețea. Algoritmi de dirijare. Controlul congestiei. Nivelul rețea în Internet.
Protocolul IP. Adrese IP. IPv6. Protocolul ICMP. Configurare prin DHCP. Protocolul
ARP
5. Nivelul transport. Serviciile oferite de nivelul transport. Primitive de comunicație.
Protocoalele nivelului transport. Socluri de comunicație.
6. Nivelul aplicație. Sistemul numelor de domenii (DNS)
7. Securizarea rețelelor de calculatoare. Firewall-uri. Modele de securitate

No tags Hide

Mar/16

28

Teme informatica Titu Maiorescu

Comerț electronic

 Conceptul de comerț electronic: Introducere în comerțul electronic. Afaceri electronice
(e-business).
 Infrastructuri și aplicații ale comerțului electronic. Componente e-commerce și
amenințări de securitate. Etape de creare a site-urilor Web de comerț electronic. Testarea
aplicațiilor de e-comerț. Tehnici de branding, promovare și marketing
 Carduri de plata electronică: Carduri bancare clasice.
implementare a cardurilor bancare în România
 Tipuri de sisteme de plați electronice în internet. Protocolul SET.
 Studii de caz referitoare la plăți electronice.

Tehnologii Web

 Crearea paginilor web cu HTML
 JavaScript: elementele limbajului JavaScript
 Construirea documentelor XML: construirea documentelor XML şi importanţa
acestora; caracteristicile XML; construcţia prologului unui document XML; XML-ul ca
bază de date; stocarea documentelor în BLOB-uri;
 Definirea paginilor JSP: directive şi acţiuni standard; elemente de scripting; tag-uri
proprii.

Baze de date

 Construirea de diagrame entitate-relaţie
 Proiectarea modelului relaţional. Operatorii modelului relaţional
 Restricţii de integritate ale modelului relaţional
 Prelucrarea/evaluarea şi optimizarea cerinţelor
 Tehnica normalizării relaţiilor
 Limbajul SQL
 Limbaje relaţionale de definire şi manipulare a datelor
 Interogarea datelor
 Funcţii utilizate în interogări

Programare în Java
 Tipuri de date Java. Operatori;
 Definirea unui tip abstract de date în limajul Java. Crearea obiectelor;
 Extinderea claselor;
 Şiruri de caractere şi tablouri Java;
 Tratarea erorilor (Excepţii);
 Intrari şi ieşiri;
 Interfeţe şi clase interne;
 Fire de execuţie (Clasa Thread);
 Serializarea obiectelor.

No tags Hide

Baza de Date 300.000 Adrese Email de Vanzare

200.000 – Adrese email persoane fizice

100.000 – Adrese email persoane juridice

Ultima Actualizare – Aprilie 2010 !!!!

Pret : 200 Lei

Pentru alte detalii nu ezitati sa ma contactati.

Email: lucrari.info@yahoo.com

, , Hide